Politica educațională


MISIUNEA

Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” este de:

  a pregăti elevii pentru a înțelege societatea în care trăim, astfel încât aceștia să se poată adapta rapid și să acționeze pentru a face lumea în care trăiesc mai bună, mai dreaptă

 a ne asigura că elevii își formează şi dezvoltă:

                         - competenţe de comunicare în limba maternă

                         - competenţe de comunicare în limbi străine

                         - abilităţi de bază în matematică, științe și tehnologii.

                         - competenţe din domeniul tehnologiei informației și comunicării

                         - abilităţi din sfera antreprenoriatului

a veghea ca elevii să aibă un mediu sigur de formare și dezvoltare a competenței de a învăța să învețe, a abilităților socio-emoționale, astfel încât aceștia să devină oameni independenți și autonomi, cetățeni activi, responsabili şi implicați în viața comunității.

 a facilita înțelegerea lumii de azi, prin activități curriculare și extracurriculare, prin cunoștințe teoretice și activități practice de cea mai bună calitate.

VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC MIHAI EMINESCU

În școala noastră elevii pot învăța la potențailul lor maxim, astfel încât să devină oameni responsabili, independenți în gândire și acțiune, capabili să se adapteze într-un mediu multicultural și multilingvistic.

          Libertate de gândire și exprimare. Fiecare om are dreptul de a se dezvolta liber, de a se exprima în concordanță cu interesele sale.

          Responsabilitate. Fiecare membru al comunității școlare este responsabil de propria dezvoltare și învățare.

          Creativitate. Fiecare persoană deține un  potențial de creativitate, școala fiind cadrul în care acest potențial este stimulat, dezvoltat și explorat în condiții de deplină siguranță și apreciere.

          Colegialitate și generozitate. Fiecare dintre noi este dator să coopereze și să manifeste generozitate în raport cu semenii lui, școala fiind un mediu de experimentare a beneficiilor cooperări într-un mediu sănătos fizic și moral.