Regulamente și metodologii examene naționale (link-uri)


Informatii despre admiterea in licee
http://admitere.edu.ro/
http://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

Informatii privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat
http://bacalaureat.edu.ro/
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-50702016-privind-organizarea-%C5%9Fi

Olimpiade si concursuri
https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri

Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
http://www.edu.ro
Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP
Regulament bilingv
https://www.edu.ro/programe-bilingve