Regulamente și metodologii examene naționale (link-uri)


Informatii despre admiterea in licee
http://admitere.edu.ro/
http://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional
OMEN 4813/29.08.2018 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII

Informatii privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat
http://bacalaureat.edu.ro/
OMEN 4830/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2019
OMEN 4824/30.08.24 privind aprobarea graficului de desfasuraew a examenelor de certificare a calificarii profesionale


Olimpiade si concursuri
https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri

Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
http://www.edu.ro
Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP
Regulament bilingv
https://www.edu.ro/programe-bilingve