COMISII METODICE

an şcolar 2016-2017

 

I. SCOPUL  CONSTITUIRII COMISIILOR METODICE

·         Formare si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice in scopul cresterii calitatii actului didactic

·         Dezvoltarea abilitatilor de management al clasei modern si eficient

·         Activitate interdisciplinara, centrata pe elev, in scopul formarii si dezvoltarii competentelor-cheie ale acestuia

·         Dezvoltarea spiritului de echipa si realizarea parteneriatului in educatie

·         Perfectionarea metodelor de evaluare /reglare.

 

II. STRUCTURA COMISIILOR METODICE

Nr.

Denumirea comisiei

Coordonator

Nr. membri

Arii curriculare

1.

Profesori in invatamantul primar, prof de sprijin

Adriana VALEAN

11

A

2.

Limba si literatura romana, limba latina

Iulia POP

7

B

3.

Limba franceza

Ildiko POP

6

B

4.

Limba spaniola, en-gleza, portugheza, italiana

Cristina BOTEZAN

10

B

5.

Matematica  si stiinte, informatica, tehnologii

Simona DANCI

10

C

6.

Geografie, istorie, socio-umane, religie

Niculina BODOCAN

9

D

7.

Educatie-fizica si arte

Ioan EDVEŞ

6

E

Comisia de curriculum

Coordonator :

Director adjunct Prof. Lili Ciocan

Membrii :

Prof. Gabriela Favu,
Prof. Pop Ildiko,
Prof. Valean Adriana,
Prof. Turcu Mihaela
Reprezentant al elevilor

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Coordonator :

Prof. Camelia Pop

Membrii :

Prof. Gabriela Favu
Prof. Adriana Vălean

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgrnșă (PM, PSI, Igienă)

Coordonator :

Prof. Diana Silaghi

Membrii :

Prof. Diana Petrișor
Prof. Ioan Edveș
Prof. Anuța Gavriș
Administrator Olivia Lung
Prof. Doris Nebert
Prof. Teodora Vișinescu

Comisia pentru control managerial intern

Coordonator :

Prof. Lili Ciocan

Membrii :

Economist Leontina Pop
Prof. Gabriela Favu
Prof. Gabriel Pop
Prof. Pop Simina

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Coordonator :

Prof. Favu Gabriela

Membrii :

Prof. Gabriel Pop
Prof. Iulia Pop
Prof. Sanda Bojor
Prof. Viorelia Sabău
Prof. Ileana Pervain
Prof. Monica Farkas

Comisia pentru proiecte și programe educative

Coordonator :

Prof. Favu Gabriela

Membrii :

Prof. Mihaela Turcu
Prof. Gabriel Pop
Prof. Ildiko Pop
Prof. Anca Maier
Prof. Niculina Bodocan
Prof. Simona Danci
Prof. Andreea Bera
Prof. Amalia Barbă
Prof. Monica Farkas,
Prof. Teodora Vișinescu
Prof. Haricleea Diugan
Prof. Adriana Vălean
Prof. Șarolta Mitea
Prof. Camelia Pop

Comisia diriginților

Coordonator :

Prof. Mihaela Turcu

Membrii :

Toți profesorii diriginți

Comisia orar

Coordonator :

Prof. Gabriel Pop

Membrii :

Prof. Lili Ciocan

Comisia de coordonare a serviciului pe școală

Coordonator :

Prof. Anuța Gavriș

Membrii :

Prof. Ramona Beldiman
Prof. Ioan Edveș
Prof. Cosmin Ilea
Prof. Dana Ghiță

Comisia pentru frecvența, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

Coordonator :

Prof. Monica Farkaș

Membrii :

Prof. Andreea Bera
Prof. Codruța Caba
Prof. Deian Bocereg
Prof. Mirela Miron
Prof. Mirela Hebean

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

Coordonator :

Prof. Simona Dobrescu

Membrii :

Prof. Lili Ciocan
Secretar Ionela Bucur
Economist Leontina Pop
Prof. Monica Farkaș
Prof. Ramona Beldiman
Prof. Mădălina Marin Palma,
Prof. Simina Pop

Comisia de burse / programe sociale

Coordonator :

Prof. Lili Ciocan

Membrii :

Secretar Olimpia Galamboș
Prof. Gabriela Favu
Prof. Ramona Beldiman
Prof. Ileana Pervain
prof. Andreea Bera

Comisia de gestionare SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invațământului din România)

Coordonator :

Prof. Simona Dobrescu

Membrii :

Prof. Adriana Vălean
Prof. Andreea Bera
Secretar Ionela Bucur
Informatician Ilea Ardelean

Comisia de salarizare

Coordonator :

Prof. Simona Dobrescu

Membrii :

Economist Leontina Pop
Secretar Ionela Bucur

Comisia de analiză a ofertelor pentru achiziționarea de material didactic și alte bunuri / Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor rezultate

Coordonator :

Prof. Lili Ciocan

Membrii :

Prof. Adriana Vălean
Prof. Mihaela Turcu
Prof. Niculina Bodocan
Administrator Olivia Lung

Comisia de inventariere și recepție bunuri

Coordonator :

Prof. Lili Ciocan

Membrii :

Economist Leontina Pop
Administrator Olivia Lung
Prof. Amalia Barbă
Prof. Ramona Beldiman
Prof. Lenica Vîrtic
Prof. Ioan Edves
Prof. Mihaela Turcu
Prof. Monica Farkaș
Prof. Cristina Botezan
Prof. Simona Danci
Prof. Mădălina Martin Palma

Comisia de mobilități

Coordonator :

Prof. Mihaela Turcu

Membrii :

Prof. Mirela Hebean
Prof. Anca Pop