COMISII METODICE

an şcolar 2017-2018


             I. SCOPUL  CONSTITUIRII COMISIILOR METODICE

·         Formare si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice in scopul cresterii calitatii actului didactic

·         Dezvoltarea abilitatilor de management al clasei modern si eficient

·   Activitate interdisciplinara, centrata pe elev, in scopul formarii si dezvoltarii competentelor-cheie ale acestuia

·         Dezvoltarea spiritului de echipa si realizarea parteneriatului in educatie

·         Perfectionarea metodelor de evaluare /reglare.

 II. STRUCTURA COMISIILOR METODICE

Nr.

Denumirea comisiei

Coordonator

Nr. membri

Arii curricu-lare*

1.

Profesori in invatamantul primar, prof de sprijin

 

Ramona BELDIMAN

12

A

2.

Limba si literatura romana, limba latina

 

Iulia POP

6

B

3.

Limba franceza, Limba spaniola, engleza, portugheza, italiana

Ildiko POP

14

B

5.

Matematica  si stiinte, informatica, tehnologii

 

Simona DANCI

11

C

6.

Geografie, istorie, socio-umane, religie

 

Niculina BODOCAN

11

D

7.

Educatie-fizica si arte

Ioan EDVEŞ

6

E

COMISII  CU CARACTER PERMANENT

 An şcolar 2017-2018

 

Nr.

Denumire

Coordonator

Membri

Atributii

1.

COMISIA DE CURRICULUM

Lili Ciocan

Gabriela Favu, Pop Ildiko, Valean Adriana, Turcu Mihaela, Pop Iulia, Ramona Beldiman, Crisan Malina-reprezentant al elevilor.

 

Stabileste oferta curriculara a scolii

Avizeaza programele de optionale (disciplina noua) inainte de a fi prezentate spre aprobare inspectorilor de specialitate

Realizeaza studii de impact si eficienta

Propune masuri de ameliorare, reglare si revizuire a curriculumului

2.

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII

 

 

 

 

 

 

Simona Dobrescu

 

 

 

 

Haricleea Diugan- responsabil,

Barba Amalia, Ghita Daniela,

Jurja Marius Sorel-  reprezentantul desemnat al Consiliului Local,

Rusea Manuela- reprezentant al ACRP 

Utiu Diana - reprezentant al elevilor

Asigura realizarea calitatii in educatie

Monitorizeaza si evalueaza

Propune masuri de reglare/remediere

Functioneaza dupa un regulament propriu

 

 

3.

COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

 

 

 

Favu Gabriela

Adriana Vălean, Irina Marginean

Identifica nevoile de formare si propune / initiaza activitati in scoala sau in colaborare cu furnizorii de formare continua (CCD, universitati).

Actioneaza in stransa legatura cu comisiile metodice,  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii, Comisia de curriculum si Comisia dirigintilor.

4.

COMISIA DE SECURITATE ȘI SANATATE INMUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA (PM, PSI, IGIENA)

 

 

Stefania Szekely

Dina Petrisor , Ioan Edves, Anuţa Gavriş, Olivia Lung, Doris Nebert, Teodora Vişinescu

Asigura crearea/ameliorarea conditiilor de igiena a muncii si preventive a intamplarilor si /sau efectelor nedorite

Colaboreaza cu institutiile de profil dn comunitate.

Realizeaza si propune spre avizarea conducerii un plan propriu de munca si un plan de evacuare.

Realizeaza instructajele de protectia muncii.

Colaboreaza cu toate compartimentele scolii.

 

5.

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Lili Ciocan

Pop Leontina, Favu Gabriela, Gabriel Pop, Pop Simina.

Asigura auditul institutiei

6.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Ioan Edves

Gabriel Pop, Iulia Pop, Sanda Bojor, Viorelia Sabau, Monica Farkas, Beldiman Ramona, Turcu Mihaela, Iuga Ana, Danci Loredana, Pop Lucia.

Este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului comun de acțiune-cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

7.

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAMME EDUCATIVE

 

 

 

 

 

 

Favu Gabriela

Turcu Mihaela, Ildiko Pop, Gabriel Pop, Anca Maier, Niculina Bodocan, Simona Danci, Andreea Bera, Amalia Barba, Monica Farkas, Visinescu Teodora, Haricleea Diugan, Valean Adriana, Mitea Sarolta, Miron Mirela, Marginean Irina, Martin Palma Madalina, Jumbei Victoria.

Initiaza, implementeaza si monitorizeaza activitatea parteneriala

Realizeaza analize de impact ale participarii elevilor si cadrelor didactice la proiecte si programe

Formuleaza concluzii si propune solutii

 

Colectivele pot fi modificate sau largite in functie de oportunitati